ทัศนศึกษาดูงาน

ทัศนศึกษาดูงาน

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180426072950.JPG
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 NEW!
เขียน: 26 เม.ย 2561 07:29:50 น. (view: 101)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180201085043.JPG
นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา NEW!
เขียน: 01 ก.พ 2561 08:50:43 น. (view: 217)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180131144044.jpg
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขียน: 31 ม.ค 2561 14:40:44 น. (view: 225)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาดูงานด้านทำนุบำรุงศิลป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180130093701.JPG
นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 30 ม.ค 2561 09:37:01 น. (view: 72)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้าน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180130093221.JPG
นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 30 ม.ค 2561 09:32:21 น. (view: 73)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เข้าศึกษางานด้านสถ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180122091047.JPG
ให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เขียน: 22 ม.ค 2561 09:10:47 น. (view: 92)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอยุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180122090414.JPG
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่เข้าทัศนศึกษาเรือนโบราณล้านนา
เขียน: 22 ม.ค 2561 09:04:14 น. (view: 89)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา และศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180122090103.JPG
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
เขียน: 22 ม.ค 2561 09:01:03 น. (view: 91)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยนักศึกษากลุ่มดังกล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180110092251.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขียน: 10 ม.ค 2561 09:22:51 น. (view: 94)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ในวันที...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180104094254.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA
เขียน: 04 ม.ค 2561 09:42:54 น. (view: 238)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College ,USA ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 52 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 6 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com