ข่าวผู้บริหาร/บุคลากร

ข่าวผู้บริหาร/บุคลากร

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic161026142847.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016 NEW!
เขียน: 26 ต.ค 2559 14:28:47 น. (view: 47)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016 ให้แก่นักศึกษาจาก St.Stephen s university ประเทศแคนาดา ในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161025164150.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2559 NEW!
เขียน: 25 ต.ค 2559 16:32:38 น. (view: 35)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic161021173454.JPG
ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
เขียน: 21 ต.ค 2559 17:29:58 น. (view: 46)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160825153435.jpg
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 25 ส.ค 2559 15:34:35 น. (view: 61)
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160726165603.JPG
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาจากNanyang University
เขียน: 26 ก.ค 2559 16:51:47 น. (view: 30)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang University ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช....อ่านเพิ่มเติม
act-pic160629085555.JPG
การศึกษาดูงานระบบ e-Project และ e-Budget
เขียน: 29 มิ.ย 2559 08:54:00 น. (view: 89)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานระบบe-Project และ e-Budget ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกิจ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160629084144.JPG
การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
เขียน: 29 มิ.ย 2559 08:41:44 น. (view: 99)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ของสำนักพัฒนาคุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160627102641.jpg
ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เขียน: 27 มิ.ย 2559 10:26:41 น. (view: 112)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัมฒนธรรม ร่วมประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่”ประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160523092632.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
เขียน: 21 พ.ค 2559 20:09:15 น. (view: 38)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160427112858.JPG
ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เขียน: 27 เม.ย 2559 11:26:01 น. (view: 41)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 87 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 9 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<