ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic190212100223.JPG
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว NEW!
เขียน: 12 ก.พ 2562 10:02:23 น. (view: 6)
ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัรญ์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจำปีงบประมาณ 2562ของสำนักส่งเสริม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190212100003.jpg
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาต่างชาติ NEW!
เขียน: 12 ก.พ 2562 10:00:03 น. (view: 8)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม “FUU Global Tour 2019” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของไทย โดยการนำของคณะน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190212095441.jpg
กิจกรรมร่มเย็นมาร์เก็ต
เขียน: 12 ก.พ 2562 09:52:39 น. (view: 10)
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม"ร่มเย็นมาร์เก็ต"เชิญชวนผู้สนใจมารู้จักกับสังคม ZERO WASTE โดยภายในงานมีโซนตลาด การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมWorkshop กิจกรร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190206073043.jpg
ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”
เขียน: 06 ก.พ 2562 07:30:43 น. (view: 7)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190128064209.JPG
กิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม
เขียน: 28 ม.ค 2562 06:42:10 น. (view: 8)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม เพิ่มพูนขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการทำงาน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยนำบุคลากรสำนักฯ เข้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190128032648.jpg
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช.
เขียน: 28 ม.ค 2562 03:26:48 น. (view: 8)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อความเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร บุค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190118044255.JPG
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
เขียน: 18 ม.ค 2562 04:42:55 น. (view: 11)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190116040405.jpg
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เขียน: 16 ม.ค 2562 03:11:58 น. (view: 9)
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซมรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190111094909.JPG
กิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" (อาหารล้านนาในฤดูหนาว)
เขียน: 11 ม.ค 2562 09:49:09 น. (view: 10)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอาหารล้านนา ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190111093037.jpg
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม2518”
เขียน: 11 ม.ค 2562 09:30:37 น. (view: 10)
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” เพื่อน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 353 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<