ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic160104092218.JPG
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่งานประชาสัมพันธ์กองกลาง NEW!
เขียน: 04 ม.ค 2559 09:22:18 น. (view: 40)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์กองกลาง และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที...อ่านเพิ่มเติม
act-pic160104091339.JPG
act-pic151224144856.JPG
รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
เขียน: 24 ธ.ค 2558 14:48:56 น. (view: 51)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปณีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากผู้แทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151221201841.jpg
งานเลี้ยงขอบคุณและอำลาบุคลากร นายศุภฤกษ์ กุลสุ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
เขียน: 21 ธ.ค 2558 20:18:41 น. (view: 57)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเลี้ยงส่ง นายศุภฤกษ์ กุลสุ นักช่างศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151214150007.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการบรรยาย Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015
เขียน: 14 ธ.ค 2558 15:00:07 น. (view: 40)
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการบรรยาย Chiang Mai Crafts and Folk Art Forum 2015 จากองค์การ UNESCO และผู้แทนเมือง Creative City จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน,...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151209165345.JPG
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา
เขียน: 09 ธ.ค 2558 16:53:45 น. (view: 37)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151202112525.jpg
act-pic151202102600.JPG
พิธีเปิดงานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา
เขียน: 02 ธ.ค 2558 10:26:00 น. (view: 70)
เมื่ิอวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา โดยมี นายนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151120091900.jpg
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)
เขียน: 20 พ.ย 2558 09:19:00 น. (view: 38)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพก...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151119084814.JPG
แถลงข่าวการจัดงานแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา
เขียน: 19 พ.ย 2558 08:48:14 น. (view: 70)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม จัดงานแถลงข่าวแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาส...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 349 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 35 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<