ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150324151421.JPG
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ NEW!
เขียน: 24 มี.ค 2558 15:00:53 น. (view: 551)
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150323151854.JPG
กิจกรรมวาดภาพศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน NEW!
เขียน: 23 มี.ค 2558 15:18:54 น. (view: 671)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยนำน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150323112923.JPG
โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพหลักสูตร Better Together
เขียน: 23 มี.ค 2558 11:29:23 น. (view: 450)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ หลักสูตร Better Together โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150319160440.jpg
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้
เขียน: 19 มี.ค 2558 16:04:40 น. (view: 873)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เข้าร่วมโ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150311103422.JPG
พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์
เขียน: 11 มี.ค 2558 10:34:22 น. (view: 691)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150309085902.JPG
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
เขียน: 09 มี.ค 2558 08:59:02 น. (view: 503)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150226151945.jpg
act-pic150226151808.JPG
act-pic150226151639.JPG
act-pic150226145944.jpg
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เขียน: 26 ก.พ 2558 14:40:59 น. (view: 339)
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 269 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 27 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com