ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150701161245.jpg
ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม NEW!
เขียน: 01 ก.ค 2558 16:12:45 น. (view: 555)
วารสารร่มพยอม เป็นวารสารที่เผยแพร่ บทความ กิจกรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนักเขียนผู้มีประสบการณ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายท่าน รวมทั้งเปิดโอกา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150627235700.jpg
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี NEW!
เขียน: 27 มิ.ย 2558 23:57:00 น. (view: 498)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150602120242.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
เขียน: 02 มิ.ย 2558 12:02:42 น. (view: 377)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150602111515.jpg
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา
เขียน: 02 มิ.ย 2558 11:15:15 น. (view: 579)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตองและจักสานล้า...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150516092218.JPG
พิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
เขียน: 16 พ.ค 2558 09:22:18 น. (view: 577)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150516085508.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เขียน: 16 พ.ค 2558 08:55:08 น. (view: 319)
สำนักส่งเสริมศิิลปวัฒนธรรม มหไาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนาพื้นถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เรือ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150516083003.jpg
เสวนาขับซอ ของกิ๋นพื้นถิ่นล้านนา
เขียน: 16 พ.ค 2558 08:30:03 น. (view: 383)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา ขับซอของกิ๋น พื้นถิ่นล้านนา โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ กล่าวรายงาน การจัดงานดังกล่าว ทั้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150507161157.jpg
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
เขียน: 07 พ.ค 2558 15:06:50 น. (view: 848)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เตรียมจัดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ร่วมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้อง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150430101908.JPG
พิธีสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558
เขียน: 30 เม.ย 2558 09:26:23 น. (view: 519)
ผู้ช่วยวิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 เพื่อแสดงออ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150430092937.jpg
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เขียน: 27 เม.ย 2558 10:30:56 น. (view: 564)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โด...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 291 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com