ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic151120092246.jpg
ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวรอบเมืองเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ NEW!
เขียน: 19 พ.ย 2558 08:37:02 น. (view: 15)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151103095621.JPG
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ NEW!
เขียน: 03 พ.ย 2558 09:56:21 น. (view: 33)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151103094142.jpg
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
เขียน: 03 พ.ย 2558 09:41:42 น. (view: 13)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151103090241.JPG
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558
เขียน: 03 พ.ย 2558 09:02:41 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151103084327.JPG
กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ
เขียน: 03 พ.ย 2558 08:43:27 น. (view: 17)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทลื้อ ผ่านกิจกรรม " แอ่วเฮือน ไตลื้อ" ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิต...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151028093956.jpg
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและฝึกวาดภาพอาคารไม้พื้นถิ่นภาคเหนือ
เขียน: 28 ต.ค 2558 09:39:56 น. (view: 19)
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและฝึกวาดภาพอาคารไม้พื้นถิ่นภาคเหนือ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช....อ่านเพิ่มเติม
act-pic151014162014.JPG
พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 21 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558
เขียน: 14 ต.ค 2558 16:20:14 น. (view: 25)
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 21 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11 -...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151014160753.JPG
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและติดตามผลโครงการ8ด้านล้านนาคดี
เขียน: 14 ต.ค 2558 16:07:53 น. (view: 13)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและติดตามผลโครงการ8ด้านล้านนาคดี เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ8ด้านล้านนาคดี ม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic151001101516.jpg
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน"
เขียน: 01 ต.ค 2558 10:15:16 น. (view: 22)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน" โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150925162726.JPG
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558
เขียน: 25 ก.ย 2558 16:27:26 น. (view: 19)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 328 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 33 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com