ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150507161157.jpg
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ NEW!
เขียน: 07 พ.ค 2558 15:06:50 น. (view: 829)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เตรียมจัดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ร่วมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้อง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150430101908.JPG
พิธีสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 NEW!
เขียน: 30 เม.ย 2558 09:26:23 น. (view: 517)
ผู้ช่วยวิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2558 เพื่อแสดงออ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150430092937.jpg
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เขียน: 27 เม.ย 2558 10:30:56 น. (view: 555)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150427100052.jpg
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เขียน: 27 เม.ย 2558 09:18:02 น. (view: 649)
คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150417094159.jpg
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 17 เม.ย 2558 09:41:59 น. (view: 602)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญป...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150409103551.JPG
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
เขียน: 09 เม.ย 2558 10:35:51 น. (view: 481)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุค...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150409084216.JPG
"กิจกรรม Lanna Culture Workshop"
เขียน: 09 เม.ย 2558 08:42:16 น. (view: 680)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408113730.jpg
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
เขียน: 08 เม.ย 2558 11:37:30 น. (view: 1368)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงให...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408110437.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
เขียน: 08 เม.ย 2558 11:04:37 น. (view: 507)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408105837.jpg
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมศึกษา โรงเรียน Brain School เชียงใหม่
เขียน: 08 เม.ย 2558 10:58:37 น. (view: 490)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน Brain School เชียงใหม่ (Nursery Program) ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็น...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 284 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 29 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com