ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic150408110437.jpg
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย NEW!
เขียน: 08 เม.ย 2558 11:04:37 น. (view: 488)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150408105837.jpg
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมศึกษา โรงเรียน Brain School เชียงใหม่ NEW!
เขียน: 08 เม.ย 2558 10:58:37 น. (view: 482)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน Brain School เชียงใหม่ (Nursery Program) ที่เข้าเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็น...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150403155856.JPG
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
เขียน: 03 เม.ย 2558 15:58:56 น. (view: 450)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150401130820.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
เขียน: 01 เม.ย 2558 13:08:20 น. (view: 621)
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150325115644.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
เขียน: 25 มี.ค 2558 11:56:44 น. (view: 666)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนิน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150325113348.JPG
โครงการศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน
เขียน: 25 มี.ค 2558 11:33:48 น. (view: 701)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมร่วมกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ พ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150324154618.JPG
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558
เขียน: 24 มี.ค 2558 15:46:18 น. (view: 473)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายง...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150324151421.JPG
ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
เขียน: 24 มี.ค 2558 15:00:53 น. (view: 547)
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150323151854.JPG
กิจกรรมวาดภาพศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน
เขียน: 23 มี.ค 2558 15:18:54 น. (view: 662)
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยนำน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ พิพิธภั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic150323112923.JPG
โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพหลักสูตร Better Together
เขียน: 23 มี.ค 2558 11:29:23 น. (view: 445)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ หลักสูตร Better Together โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 246 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com