ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic181023031655.jpg
ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น NEW!
เขียน: 21 ต.ค 2561 01:44:23 น. (view: 271)
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์โรม จิร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181019071254.jpg
พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” NEW!
เขียน: 19 ต.ค 2561 07:12:54 น. (view: 86)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาสั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181016155221.jpg
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์
เขียน: 16 ต.ค 2561 15:52:21 น. (view: 51)
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ในวันที่ 16 ตุลาคม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181016154733.jpeg
มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
เขียน: 16 ต.ค 2561 15:43:44 น. (view: 45)
บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ที่ได้รับตำแหน่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181016154519.jpg
มอบกระเช้าขอบคุณแด่ ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
เขียน: 16 ต.ค 2561 15:22:38 น. (view: 36)
คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมอบกระเช้าขอบคุณแด่ ศ.คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ ในโอกาสที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181006040103.jpg
ขอแสดงความยินดีกับ นายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์
เขียน: 06 ต.ค 2561 04:01:03 น. (view: 598)
นายสนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181004093118.jpg
act-pic181004091925.jpg
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561
เขียน: 04 ต.ค 2561 09:19:25 น. (view: 885)
คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181002093502.jpg
ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขียน: 02 ต.ค 2561 09:35:02 น. (view: 124)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับ Associate professor Huang Jing พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนภาษาจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำรงตำแหน่งSecond Secretary of Chines Embassy ที่ได้ให้เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic181002093040.jpg
ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เขียน: 02 ต.ค 2561 09:30:40 น. (view: 136)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 292 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com