ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic171023045417.JPG
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560 NEW!
เขียน: 23 ต.ค 2560 04:54:17 น. (view: 40)
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2560           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171021082032.jpg
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 NEW!
เขียน: 21 ต.ค 2560 08:20:32 น. (view: 63)
ร่วมถวายกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560           นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำบุญถวายกฐินมหาวิทยาลัย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171006032002.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.
เขียน: 06 ต.ค 2560 02:25:25 น. (view: 56)
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560           นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักส่งเส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170918095727.JPG
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสลากย้อมล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560
เขียน: 18 ก.ย 2560 09:57:27 น. (view: 59)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”           สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170831092126.JPG
ขอแสดงความยินดีกับ อ.สนั่น ธรรมธิ ในโอกาสได้รับมอบรางวัลเพชรสยาม สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี พ.ศ.2560
เขียน: 31 ส.ค 2560 09:21:26 น. (view: 61)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170831091039.JPG
แสดงความยินดีกับ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ที่ได้รับมอบรางวัลบุคลากรเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 31 ส.ค 2560 09:10:39 น. (view: 46)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ นายต่อพงษ์ เสมอใจ ตำแหน่งนักช่างศิล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170831084753.JPG
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “นางรุจิรา คอทอง” เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เขียน: 31 ส.ค 2560 08:47:53 น. (view: 51)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มาณะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรสำนักฯ ได้จัดงานม...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170830083653.jpg
กิจกรรมธรรมบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เขียน: 30 ส.ค 2560 08:36:53 น. (view: 43)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธรรมะบรรยายเพื่อชีวิต ในหัวข้อ “The Facts of Life” โดยพระอาจารย์วัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร. (พระวิปัสสนาจารย์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170822034138.jpg
การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 22 ส.ค 2560 03:41:38 น. (view: 69)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170821025529.jpg
นายสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
เขียน: 21 ส.ค 2560 02:55:29 น. (view: 79)
นายสนั่น ธรรมธิ ในฐานะผู้แทนจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำพานดอกไม้ไปถวายแด่ท่านพระครูวิบูลกิตติรักษ์ เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวาระโอกาสที่ท่านได้รั...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 349 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 35 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<