ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180103024323.jpg
กิจกรรม Happy CPAC NEW!
เขียน: 03 ม.ค 2561 02:43:23 น. (view: 5)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy CPAC เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180103023107.JPG
กิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560 NEW!
เขียน: 03 ม.ค 2561 02:31:07 น. (view: 8)
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180103022026.JPG
การบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
เขียน: 03 ม.ค 2561 02:20:26 น. (view: 5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing and Thai Puppetry ให้แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธั...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171218093554.jpg
ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย
เขียน: 18 ธ.ค 2560 09:35:54 น. (view: 5)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่นล้านนา แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171214050846.jpg
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12
เขียน: 14 ธ.ค 2560 05:08:46 น. (view: 5)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 12 "ไหมฝ้ายล้านนาผ้าชาติพันธุ์" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องศา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171214050248.jpg
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ "วัฒนธรรมล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
เขียน: 14 ธ.ค 2560 05:02:48 น. (view: 8)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ "วัฒนธรรมล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 1 ธ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171127084630.jpg
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมข.-ม.อ.-มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่ 3
เขียน: 27 พ.ย 2560 08:46:30 น. (view: 7)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171127082730.jpg
พิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์
เขียน: 27 พ.ย 2560 08:27:30 น. (view: 9)
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดี มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานหมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา และลานสรวงข่วงศิลป์ ณ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171120091118.JPG
ประชาสัมพันธ์การจัดงานงาน“หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” และ “ลานสรวงข่วงศิลป์” ในรายการมองเมืองเหนือ
เขียน: 20 พ.ย 2560 09:11:18 น. (view: 7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานงาน“หมู่บ้านล้านนา : พ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic171115023511.JPG
ให้การต้อนรับ อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
เขียน: 15 พ.ย 2560 02:35:11 น. (view: 7)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ที่ได้เข้าศึกษาดูงานโครงสร้าง และองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ใ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 353 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<