ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180302021909.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 NEW!
เขียน: 02 มี.ค 2561 02:19:09 น. (view: 50)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180227055516.JPG
การบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา NEW!
เขียน: 27 ก.พ 2561 05:55:16 น. (view: 21)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเช...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180227054711.JPG
การบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past
เขียน: 27 ก.พ 2561 05:47:11 น. (view: 20)
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและ ทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกีย...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180227053834.JPG
การบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches
เขียน: 27 ก.พ 2561 05:38:34 น. (view: 20)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดรนงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180219082529.JPG
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง
เขียน: 19 ก.พ 2561 08:25:29 น. (view: 67)
สำนักส่งเสริมศลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีปอยหลวง และฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการทัศนศึกษางานปร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180214091843.JPG
ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน
เขียน: 14 ก.พ 2561 09:14:13 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180202094500.JPG
การบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches
เขียน: 02 ก.พ 2561 09:45:00 น. (view: 17)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการและประกันคุณภาพ จัดการบรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU- EdPEx :32 System Approaches โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180202093229.JPG
กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
เขียน: 02 ก.พ 2561 09:32:29 น. (view: 18)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้าเย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180131072444.jpg
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 31 ม.ค 2561 07:24:44 น. (view: 13)
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180129091228.JPG
ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก
เขียน: 29 ม.ค 2561 09:12:28 น. (view: 21)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศา...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 328 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 33 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com