ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic170401111358.jpg
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 NEW!
เขียน: 01 เม.ย 2560 11:13:58 น. (view: 455)
ตามที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2559 " เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินล้านนาที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170321154205.JPG
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ NEW!
เขียน: 21 มี.ค 2560 15:42:05 น. (view: 288)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและเยี่ยมชมการดำเนินการ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170320135525.JPG
พิธีลงเสาเอกหลองข้าวนันทขว้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
เขียน: 20 มี.ค 2560 13:55:25 น. (view: 214)
ผุู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีลงเสาเอกหลองข้าวนันทขว้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่ได้รับการสนับ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170316161808.JPG
การประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560)
เขียน: 16 มี.ค 2560 16:18:08 น. (view: 192)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 1 /2560) ในวันที่ 16 มี...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170217145908.jpg
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560
เขียน: 17 ก.พ 2560 14:59:08 น. (view: 146)
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170217135928.jpg
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขียน: 17 ก.พ 2560 13:59:28 น. (view: 151)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170215095228.JPG
ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา
เขียน: 15 ก.พ 2560 09:52:28 น. (view: 552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170203142521.JPG
ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา
เขียน: 03 ก.พ 2560 14:25:21 น. (view: 344)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงาน 20 ปี สืบสานล้านนา ที่จัดขึ้นโดยโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆของชาวล้านนา ระหว่...อ่านเพิ่มเติม
act-pic170203140858.JPG
act-pic170124152724.JPG
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
เขียน: 24 ม.ค 2560 15:27:24 น. (view: 267)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียง...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 253 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 26 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com