ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
mn6ol_line_307516806371572.jpg
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2562 NEW!
เขียน: 11 พ.ย 2562 11:47:29 น. (view: 5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีายเจริญฤทธ...อ่านเพิ่มเติม
l3ndp_line_265826223700553.jpg
o4nm1_IMG_5788.JPG
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562
เขียน: 01 พ.ย 2562 06:13:06 น. (view: 5)
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อร่วมวางแผนการบริหารงาน และรา...อ่านเพิ่มเติม
e8epe_DSCF1752.JPG
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25
เขียน: 21 ต.ค 2562 04:27:42 น. (view: 5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันพ...อ่านเพิ่มเติม
esc3s_IMG_9500.JPG
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EdPEx)
เขียน: 18 ต.ค 2562 10:09:44 น. (view: 6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแน...อ่านเพิ่มเติม
qnckx_FB_IMG_1571023850716.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา
เขียน: 14 ต.ค 2562 03:36:41 น. (view: 6)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้...อ่านเพิ่มเติม
nv0sb_IMG_5526-2.jpg
ร่วมงานมุทิตาจิตนายสนั่น ธรรมธิ และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562
เขียน: 27 ก.ย 2562 04:36:50 น. (view: 4)
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมงานมุทิตาจิต นายสนั่น ธรรมธิ และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิ...อ่านเพิ่มเติม
fnn5c_line_222362193697552.jpg
งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
เขียน: 06 ก.ย 2562 17:52:45 น. (view: 11)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานกล่าวขอบคุณและอวยพรในงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธร...อ่านเพิ่มเติม
mw4ps_IMG_4452.JPG
โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง
เขียน: 31 ส.ค 2562 02:47:59 น. (view: 5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1ก...อ่านเพิ่มเติม
607sf_IMG_4427.JPG
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
เขียน: 30 ส.ค 2562 08:43:17 น. (view: 4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่ในโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมวางแผนและเตรียมความพร้อ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 353 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<