ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic180810100548.JPG
พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา NEW!
เขียน: 10 ส.ค 2561 10:05:48 น. (view: 116)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เน...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180801095150.JPG
กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University NEW!
เขียน: 01 ส.ค 2561 09:51:50 น. (view: 37)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อIntroduction to Thai Dancing ให้แก่นักศึกษา Nanyang Technological University เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180801094859.JPG
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
เขียน: 01 ส.ค 2561 09:48:59 น. (view: 20)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา เ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180731050037.JPG
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen
เขียน: 31 ก.ค 2561 04:58:24 น. (view: 86)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180727025513.jpg
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียน: 27 ก.ค 2561 02:24:17 น. (view: 99)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกีรยติ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180727020750.jpg
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เขียน: 27 ก.ค 2561 02:07:50 น. (view: 115)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนิ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180723092832.jpg
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference)
เขียน: 23 ก.ค 2561 09:28:32 น. (view: 28)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน(The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180720043233.jpg
พิธีทำบุญขึ้นหอเจ้าที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เขียน: 20 ก.ค 2561 04:32:33 น. (view: 26)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญขึ้นหอเจ้าที่ เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาแก่คระผู้บริการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180720032513.jpg
ร่วมงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
เขียน: 20 ก.ค 2561 03:25:13 น. (view: 22)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีถวายขันดอกในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic180711094512.jpg
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
เขียน: 11 ก.ค 2561 09:45:12 น. (view: 43)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 269 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 27 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com