ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic190712094556.JPG
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) NEW!
เขียน: 12 ก.ค 2562 09:45:56 น. (view: 17)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190709081718.jpg
ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 NEW!
เขียน: 09 ก.ค 2562 08:17:18 น. (view: 24)
นายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 และเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190709075811.jpg
ร่วมจัดนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน
เขียน: 09 ก.ค 2562 07:56:03 น. (view: 26)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190702093811.jpg
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ครบรอบ 26 ปี
เขียน: 02 ก.ค 2562 09:38:11 น. (view: 37)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ครบรอบ 26 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190701085829.JPG
ให้การต้อนรับประธานมูลนิธิจุมภฏ พันธุ์ทิพย์ พร้อมคณะ
เขียน: 01 ก.ค 2562 08:58:29 น. (view: 23)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การให้การต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ ท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190701085521.jpg
ร่วมพิธีเปิดงานLANNA EXPO 2019
เขียน: 01 ก.ค 2562 08:54:53 น. (view: 27)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190701085331.jpg
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562
เขียน: 01 ก.ค 2562 08:53:31 น. (view: 22)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190628094222.JPG
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
เขียน: 28 มิ.ย 2562 09:42:22 น. (view: 22)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190620093735.JPG
ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยประตูสวนดอก
เขียน: 20 มิ.ย 2562 09:37:35 น. (view: 44)
บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หน่วยพิธีประตูสวนด...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190618093125.JPG
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา อบรมหลักสูตรระยะสั้น ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน)
เขียน: 18 มิ.ย 2562 09:31:02 น. (view: 40)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา อบรมหลักสูตรระยะสั้น ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารล้านนาให้การบรรยาย และเปิดโอกาสใ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 338 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 34 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<