รวมข่าวทั้งหมด

รวมข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าวตามช่วงเวลา
ตั้งแต่ คลิกเพื่อเลือกวันที่
ถึง คลิกเพื่อเลือกวันที่
act-pic190718051012.jpg
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 NEW!
เขียน: 18 ก.ค 2562 05:10:12 น. (view: 7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยเทียนพรรษาดังกล่าว มหาวิทยา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190717030612.jpg
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2562 NEW!
เขียน: 17 ก.ค 2562 03:06:12 น. (view: 12)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาส...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190712095426.JPG
นักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เขียน: 12 ก.ค 2562 09:48:17 น. (view: 23)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจา...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190712094713.jpg
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขียน: 12 ก.ค 2562 09:47:13 น. (view: 18)
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสต...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190712094556.JPG
การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
เขียน: 12 ก.ค 2562 09:45:56 น. (view: 28)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการว...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190710180931.
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เขียน: 10 ก.ค 2562 18:09:31 น. (view: 40)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190710094025.JPG
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย
เขียน: 10 ก.ค 2562 09:40:25 น. (view: 35)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่10 กรกฎาคม 2562 ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190709081718.jpg
ร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559
เขียน: 09 ก.ค 2562 08:17:18 น. (view: 37)
นายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 และเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190709075811.jpg
ร่วมจัดนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน
เขียน: 09 ก.ค 2562 07:56:03 น. (view: 34)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิท...อ่านเพิ่มเติม
act-pic190705112200.jpg
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เขียน: 05 ก.ค 2562 11:22:00 น. (view: 45)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 และทรงเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุด สุ...อ่านเพิ่มเติม
มีหัวข้อทั้งหมด 477 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 48 หน้า
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<