ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.


เขียน: 12 ก.ค 2562 09:47:13 น. (view: 72)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<