ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดกิจกรรม :
- บรรยายเรื่อง ฝนมาอาหารมี
วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ

- บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ อาหารล้านนาคุณค่าคู่คุณภาพ (อาหารล้านนาในฤดูฝน)
วิทยากรโดย แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ

-บรรยายให้ความเรื่อง เห็ดในฤดูฝน
วิทยาโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
และ ดร.ณครินทร์ สุวรรณราช
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนาในฤดูฝน
วิทยากรฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานกาดหมั้วเฮือนคำปีน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้
1. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมธรรม มช. ในวันและเวลาราชการ

2. Scan QR Code เพื่อสมัครออนไลน์ และดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

3. สมัครได้ที่ Link : https://drive.google.com/open?id=1z8wx0vSvumjAsz3kCMOX8Kmpa43pP_aMHRNeWxyniag

4. สมัครได้ที่ website สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=774&acmain_id=2

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน 200 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit#gid=1964302929

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 , 053 943 638


ดาวน์โหลดกำหนดการ และใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่างนี้ !!

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : act-file190529092352.pdf

เขียน: 29 พ.ค 2562 09:23:52 น. (view: 403)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<