ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


นศ.โครงการชิมลางสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 12 ที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 25 เมษายน 2562


เขียน: 26 เม.ย 2562 02:09:57 น. (view: 49)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<