ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาตามฤดูกาล

กำหนดการกิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง "อาหารล้านนาในฤดูร้อน"
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร/อาหารว่าง
09.00 - 10.00 น. บรรยายเรื่องวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนา วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ
10.00 - 11.30 น. บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ โภชนาการอาหารล้านนาในฤดูร้อน
วิทยากรโดย คุณนันท์นภัส ร่องดุสิต (โภชนากร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.)
11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 -13.30 น. ฝึกปฏิบัติ การทำอาหารล้านนา (ตำมะม่วง, แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และห่อนึ่งหมู)

วิทยากรโดย กลุ่มกาดหมั้วเฮือนคำปีน
แบ่ง 4 กลุ่ม ตามรายการอาหาร
- แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม(ศาลาวัฒนธรรม)
- แกงขนุน(เรือนแม่แตง)
- ตำมะม่วง (เรือนไทลื้อ)
- ห่อนึ่งหมู(ศาลาวัฒนธรรม)

13.30 - 16.00 น. ทัศนศึกษา เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน
หมายเหตุ กำหนดการ และรายการอาหารสำหรับการฝึกปฏิบัติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


* อาหารล้านนาในฤดูร้อน : 5 เมษายน 2562
* อาหารล้านนาในฤดูฝน : 14 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียนเพียง ท่านละ 200 บาท/กิจกรรม
สมัครได้ที่ --> https://bit.ly/2UuKZY5 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวน 30 ท่าน/หลักสูตร)

ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/12244nMNB88pY8_WI9gQeq5IIN7tz70PPbcprdVI7k5I/edit?fbclid=IwAR3dF29UXVIX-iSwnHYws3hkqs6bqbcKs7U6MV7Qr4drdHGKcALY7-JCudc#gid=1964302929

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 และ 053 943 638เขียน: 13 มี.ค 2562 09:23:33 น. (view: 499)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<