ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับ นายสนั่น ธรรมธิ ที่ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์

นายสนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดยสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการทุนนิธิติโลกราชานุสรณ์ ได้จัดขึ้นในงานฉลองเปรียญธรรม และพิธีถวายทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561


เขียน: 06 ต.ค 2561 04:01:03 น. (view: 21)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com