ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท ) และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพค่าอาหารและน้ำปานะ ตามจิตศรัทธา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รับจำกัดจำนวน 60 คน) หรือโทรสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 053-943625 053-943631 และ 053-943634 ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ตามไฟล์(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)ที่แนบมาด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : act-file181004040540.doc

เขียน: 02 ต.ค 2561 10:09:02 น. (view: 35)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com