ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานละ 1คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา โดยเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรมช.เกี่ยวกับศาสนพิธี และการเป็นผู้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาให้มีความเข้าใจในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00น. ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 625,053 943 63

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการและใบสมัคร ได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านล่างนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : act-file180824023627.pdf

เขียน: 22 ส.ค 2561 07:32:30 น. (view: 267)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com