ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานตามแนวทาง Kaizen โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสำนักฯ ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลตามแนวทางของkaizen ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


เขียน: 31 ก.ค 2561 04:58:24 น. (view: 33)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com