ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


แจ้งการหยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 (การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา)

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณฯ ทุกท่าน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขอแจ้งการหยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 (การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Dear all our Guests and Visitors,

Lanna Traditional House Museum would like to inform that The Museum will be closed on
6th July, 2018 (Arts&Culture University Networking
Seminar)

Thank You.


Lanna Traditional House Museum
The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University.


เขียน: 05 ก.ค 2561 08:58:13 น. (view: 31)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com