ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


วันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25 ปี และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ ณ วัดช่างแต้ม พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักฯ ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จำเป็นให้แก่บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้นำชุดการแสดงดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561


เขียน: 02 ก.ค 2561 09:59:43 น. (view: 20)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com