ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา”แก่ชุมชน

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนในเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการด้านล้านนาคดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


เขียน: 09 มิ.ย 2561 03:52:31 น. (view: 47)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<