ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา ผุ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00-16.00น.ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา)

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ --> https://goo.gl/oj6dDx
ตรวจสอบรายชื่อ --> https://goo.gl/Nk9Vxx
รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร--> https://goo.gl/jVqZLz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (053) 943 625, 38 หรือ 084 3643592

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : act-file180511073023.pdf

เขียน: 11 พ.ค 2561 07:30:23 น. (view: 143)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com