ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1.นายสักเสริญรัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.นายนันท์นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.นางสุจิตรา คำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
5.นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน


เขียน: 27 เม.ย 2561 11:32:24 น. (view: 70)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com