ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตย์ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนจริง โดยได้เข้าทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและกิจกรรมการวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


เขียน: 26 เม.ย 2561 07:29:50 น. (view: 76)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<