ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา สืบลายสาน ดาตานปีใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา "สืบลายสาน ดาตานปีใหม่ " โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.


เขียน: 10 เม.ย 2561 03:52:30 น. (view: 7)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com