ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1.นายสักเสริญ รัตนชัย รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.นางสุจิตรา คำขัติย์ รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
5.นางอบเชย ศรีสุข รางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะได้จัดให้มีพิธีมอบมอบรางวัล ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-943 625 ,053- 943 638


เขียน: 03 เม.ย 2561 09:45:27 น. (view: 5)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com