ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


โครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้ศึกษาดูงานด้านต่างๆได้แก่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ศึกษาดูงานด้านทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานด้านประกันคุณภาพและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งศึกษาวิถิีชีวต และสถานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมเมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561


เขียน: 16 มี.ค 2561 03:47:52 น. (view: 114)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<