ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา ที่สำนักฯได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะร่วมกับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการและเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


เขียน: 12 มี.ค 2561 02:25:43 น. (view: 6)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com