ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนในโครงการ จากตากใบ สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุนกัลยาณมิตร โดยการนำของครูเบลล่า นลี อินทรนันท์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 20 คน เดินทางมาทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงหุ่นเชิดโดยนักศึกษาคณะจิตรศิลป์ และบุคลากรสำนักฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


เขียน: 14 ก.พ 2561 09:14:13 น. (view: 120)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com