ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการทำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้นได้ ซึ่งในครั้งนี้ได้นำบุคลากรสำนักฯผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม ในวันที่ 12 มกราคม 2561


เขียน: 17 ม.ค 2561 09:20:52 น. (view: 51)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<