ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

          นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
          การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Yangon University เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560


เขียน: 18 ต.ค 2560 09:58:57 น. (view: 6)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com