ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560

นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาขนบธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2560

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มอบรางวัล “เพชรสยาม” แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น มีความรู้และประสบการณ์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทุกปี ถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 23 นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี จากองคมนตรี ฯพณฯ ท่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถ สมควรได้รับรางวัล "เพชรสยาม” ประจำปี 2560 จำนวน 5 ราย หนึ่งในนี้ ได้แก่ นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละทำความดี จะได้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นๆ
          นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “เพชรสยาม” ในสาขาขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานด้านขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนามายาวนาน นำองค์ความรู้มาเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง หน่วยงานรวมทั้งองค์ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เมื่อมีกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมของล้านนา มักจะเชิญนายสนั่น ไปเป็นเจ้าพิธีแทบทุกครั้ง
          นอกจากนี้ นายสนั่น ธรรมธิ ยังได้เขียนบทความที่เป็นความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมลงตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งในวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานทั่วไป เมื่อครั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับมอบหมีแพนด้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสนั่น ก็ได้รับเชิญไปทำพิธีรับขวัญตามประเพณีล้านนา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่


เขียน: 08 ก.ย 2560 02:52:37 น. (view: 12)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com