ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


จำหน่ายหนังสือ ณ จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำหน่ายหนังสือศิลปวัฒนธรรม
ณ จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียน: 22 ส.ค 2560 06:58:43 น. (view: 396)

รูปภาพประกอบข่าว

รุปเภาพพิ่มเติม
การนวดแบบเบญจเกสร: ที่มา ลำดับ และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง: ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
กิ๋นหวานตานม่วนไทยวนแม่แจ่ม

ผู้แต่ง: ณรงค์ ศิขิรัมย์ และ ทรงสุดา ภู่สว่าง

ราคา 200 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
กินอ้อผะหญา

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 159 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ข้าวน้ำกำกิ๋นไทยวนลับแล

ผู้แต่ง: ทรงสุดา ภู่สว่าง และ ณรงค์ ศิขิรัมย์

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
โคลงร้อยกลอน

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
โคลงศาลาใจ

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ตำนานเมืองลื้อ ประวัติศาสตร์พื้นถิ่น แดนดิน เชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองสิงห์

ผู้แต่ง: สมหมาย เปรมจิตต์ และ วสันต์ ปัญญาแก้ว

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ตำราการสร้างพระพุทธรูปล้านนา

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ตำราหมอดูล้านนา

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
เต่าน้อยอองคำ

ผู้แต่ง: ศุภฤกษ์ กุลสุ

ราคา 120 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ปีใหม่ล้านนา

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 120 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ผีในความเชื่อล้านนา

ผู้แต่ง : สนั่น ธรรมธิ

ราคา 130 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม 4

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 150 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม 5

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 130 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
เรือนพื้นถิ่นล้านนา

ผู้แต่ง: ฐาปนีย์ เครือระยา

ราคา 300 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ลวดลายหำยนต์ล้านนา

ผู้แต่ง: ฐาปนีย์ เครือระยา

ราคา 200 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ล้านนาคดีศึกษา

ราคา 500 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ล้านนาพฤกษาคดี

ผู้แต่ง: สนั่น ธรรมธิ

ราคา 230 บาท

รุปเภาพพิ่มเติม
ล้านนาวิถีทัศน์: ปทัสถานสังคมคุณภาพ

ผู้แต่ง: พิสิฏฐ์ โครตสุโพธิ์

ราคา 350 บาท

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com