ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ให้การต้อนรับ อ.วิถี พานิชพันธ์ ในโอกาสบรรยายความรู้วิถีชีวิตล้านนาให้แก่คณะนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ ที่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุมคนในล้านนา และให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา


เขียน: 12 ก.ค 2560 06:29:08 น. (view: 40)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<