ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560


เขียน: 30 มี.ค 2560 14:34:51 น. (view: 5)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com