ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา

โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในหน่วยการเรียนเรื่อง “บ้านรอบโลก” เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560


เขียน: 16 มี.ค 2560 15:37:41 น. (view: 5)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com