ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากนางโสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง) ในการบริจาคหลองข้าวของต้นตระกูล จำนวน 1 หลัง ทั้งนี้หลองข้าวโบราณ(หลองข้าวนันทขว้าง) จากอำเภอป่าซาง เป็นหลองข้าวที่มีขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์ของความเป็นหลองข้าวโบราณล้านนาที่โดดเด่น สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และบุพการีผู้เป็นเจ้าของหลองข้าวนันทขว้าง และความเป็นสิริมงคลก่อนการรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างหลองข้าวโบราณ จากอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มายังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


เขียน: 21 ต.ค 2559 09:09:50 น. (view: 65)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<