ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งในพันธกิจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกเหนือจากพันธกิจหลักด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คือการทำให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ มีชีวิตและเป็นแหล่งความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และการจัดแสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรองรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ธุรกิจ ห้างร้าน รวมถึงบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์และจิตอนุรักษ์ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเรือนโบราณ 8 เรือน และยุ้งข้าว จำนวน 3 หลัง ได้แก่ เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) เรือนกาแล (พญาวงศ์) เรือนไทลื้อ (อุ๊ยตุด) เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) เรือนรูปทรงอาณานิคม (ลุงคิว) และยุ้งข้าว

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้จัดพื้นที่ให้มีจุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ไว้รองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นจุดพักผ่อน และจัดจำหน่ายของที่ระลึก โดยด้านในของจุดบริการข้อมูล สำหรับจำหน่ายบัตรเพื่อเข้าชม การรับชมวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การบริการข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา บริการจำหน่ายหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม ของที่ระลึก และงานฝีมือ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นอกจากนี้ ยังมี “จุดบริการเครื่องดื่ม" โดย ออ เต คาเฟ่ เดอ เมีย (Or the Cafe De Mia) ที่ให้บริการเครื่องดื่มประเภทชา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาชั้นดีทั่วโลก ทั้งชานม ชาดอกไม้ และชาร้อน ที่เสริฟคู่กับขนมสโคนน้ำผึ้งและเมเดอลีน (ขนมไข่ฝรั่งเศส) ทานคู่กับแยมโฮมเมดที่ทางร้านได้คิดค้นสูตรขึ้นเอง พร้อมชมบรรยากาศการตกแต่งของทางร้านที่ประดับประดาไปด้วยเครื่องใช้สไตล์วินเทจผสมผสานศิลปะสไตล์โมร็อคโค ไว้คอยต้อนรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทุกท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สามารถติดต่อ "จุดบริการข้อมูล" ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. (ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (053) 943 625, 6


เขียน: 01 ต.ค 2558 09:33:57 น. (view: 1689)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันศุกร์ 08.30 -16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com