ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


พิธีทำบุญ และพิธีเปิดจุดบริการข้อมูลฯ และจุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ และพิธีเปิดจุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า ในระยะเวลาของการบริหาร นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 หนึ่งในพันธกิจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากพันธกิจหลักในด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการบริการชุมชน คือ การทำให้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ มีชีวิตและเป็นแหล่งความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และการจัดแสดงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรองรับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ธุรกิจ ห้างร้าน รวมถึงบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์และจิตอนุรักษ์ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเรือนโบราณ 8 เรือน และยุ้งข้าว จำนวน 3 หลัง ได้แก่ เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) เรือนกาแล (พญาวงศ์) เรือนไทลื้อ (อุ๊ยตุด) เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) เรือนพื้นถิ่นอำเภอแม่แตง เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) เรือนรูปทรงอาณานิคม (ลุงคิว) และยุ้งข้าว

ในปีนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ ได้จัดพื้นที่ให้มี “จุดบริการข้อมูล และจุดบริการเครื่องดื่ม” ไว้รองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และให้บริการข้อมูลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯในเบื้องต้น รวมทั้งเป็นจุดพักผ่อน และจัดจำหน่ายของที่ระลึก โดยด้านในของจุดบริการข้อมูล (Information Point) สำหรับจำหน่ายบัตรเพื่อเข้าชม การรับชมวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ การบริการข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา บริการจำหน่ายหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม ของที่ระลึก และงานฝีมือ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ รวมทั้งจุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) ไว้ให้บริการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาฯ นั้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการข้อมูล และจุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเปิดให้บริการ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา08.30 -16.30น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียด ได้ที่
โทร 053-943625-6เขียน: 15 ก.ย 2558 16:26:12 น. (view: 50)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<