ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


การประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มช. โดยมีรูปแบบการจัดสัมมนาเรื่อง ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง และเผยแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดี โดยมีหัวข้อเรื่องขอบเขตวัฒนธรรมล้านนา ล้านนากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเสนองานวิจัย 8 ด้านล้านนาคดี นิทรรศการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่14 กรกฏาคม 2558


เขียน: 27 ส.ค 2558 17:09:35 น. (view: 41)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<