ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมการบรรยายเรื่อง Lanna Thai Dance ให้แก่นักศึกษาจาก GADJA NADA UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Lanna Thai Dance ให้แก่นักศึกษาจาก GADJA NADA UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมโครงการ CROSS CULTURAL UNDERSTANDING ที่จัดขึ้นโดยสถาบันภาษา มช. เพื่อให้ความรู้ด้านการฟ้อนรำแบบล้านนา และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่นานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เขียน: 14 ส.ค 2558 16:10:24 น. (view: 39)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<