ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า เหลียวรุ่งเรือง มารดา รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม มช. ณ วัดสันติธรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558


เขียน: 03 ส.ค 2558 11:12:46 น. (view: 64)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<