ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna Culture Workshop ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำของวิทยาลัยนานาชาติ มช. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และงานหัตถกรรมล้านนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เขียน: 29 ก.ค 2558 16:42:38 น. (view: 52)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<