ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม


ต้นเผิ้ง ต้นเทียน

ต้นเผิ้ง คือพุ่มดอกไม้ที่ทำจากขี้ผึ้ง ซึ่ง "ขี้ผึ้ง" หมายถึง ที่มาหรือฐานของแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ทำเป็นรูปดอก เพื่อมุ่งถวายเป็นเครื่องสักการะในรูปของดอกไม้ ในเชิงปรัชญานั้น ดอกไม้แต่ละดวงหมายถึงความเบิกบาน อันหมายถึงการคลี่คลายไปสู่สภาวธรรมที่ยกระดับแล้ว

ต้นเทียน เป็นสัญลักษณ์แห่งการส่องสว่าง และเป็นแสงแห่งปัญญา ซึ่งเป็นแสงที่ขับไล่ความมืดได้แก่กิเลสธรรม ควบคุมด้วยพระธรรมวินัย หงส์ เป็นนกในจินตนาการที่สามารถยกระดับขึ้นสู่สวรรค์ในแง่ของวิญญาณ และยกระดับปัญญาในแง่ของปรัชญาตามคติทางพระพุทธศาสนา


เขียน: 20 ก.ค 2558 11:30:27 น. (view: 248)
Copyright © 2016 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์ +66(0) 5394 3624-5
แฟ็กซ์ +66(0) 5322 2680, +66(0) 5394 3625


พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เปิดให้เข้าชม จันทร์-วันอาทิตย์ 08.30 -16.30 น.
ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ +66(0) 5394 3626


ที่อยู่: เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: artculture.cmu@gmail.com

>>ระบบสารสนเทศ<<