ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สำนักส่งเสริมศิิลปวัฒนธรรม มหไาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้ศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนาพื้นถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2558 • การดู 33 ครั้ง
 
ย้อนกลับ