ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2562 • การดู 154 ครั้ง
 
ย้อนกลับ