มหาวิทยาลัยศิลปกร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

มหาวิทยาลัยศิลปกร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปกร ที่เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

 
เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 44 ครั้ง
 
ย้อนกลับ