ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
 

1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 26-29 พฤศจิกายน 2562

2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาแกง 30 มกราคม 2563 -1กุมภาพันธ์ 2563

3 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภท ปิ้ง แอ็บ หลามประเภท 27-29 กุมภาพันธ์ 2563

4 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทตำ ยำ ส้า 26-28 มีนาคม 2563

5 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจักสานใบตาล 30 เมษายน 63-2 พฤษภาคม 2563

6 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พฤษภาคม 2563

7 อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิถุนายน 2563

8 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการสานสาด (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 30 กรกฎาคม 2563-1 สิงหาคม 2563

9 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม 27-29 สิงหาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม /สำรองที่นั่ง โทร 053 943 625

ดาวน์โหลดช่วงเวลาการสอน และค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร ได้ที่ ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file191227081937.pdf

ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 30 ครั้ง
 
ย้อนกลับ