ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
 

1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 26-28 พฤศจิกายน 2562
- 26 ธันวาคม 2562
เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 1
รอบที่ : 09:00 -11:00 น.
เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 2
รอบที่ : 14:00-16:00 น.

- 27 ธันวาคม 2562
เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 3
รอบที่ : 09:00 -11:00 น.

เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 4
รอบที่ : 14:00-16:00 น.

- 28 ธันวาคม 2562
เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 5
รอบที่ : 09:00 -11:00 น.

เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 6
รอบที่ : 14:00-16:00 น.

ชุดเด็ก คนละ 200 บาท ชุดผู้ใหญ่ คนละ250

2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทแกง 30 มกราคม 2563 -1กุมภาพันธ์ 2563

-30 มกราคม 2563 :แกงแค
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.
(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


-31 มกราคม 2563 :แกงสะแล
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.
(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


-1 กุมภาพันธ์ 2563 :แกงผักกาดใส่จิ๊น
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


3 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม 27-29 กุมภาพันธ์ 2563
- 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ้งดอกไม้
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)

- 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลามปลาใส่ดอกไม้
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)

- 29 กุมภาพันธ์ 2563 แอ็บปลา กุ้งฝอย ใส่ดอกไม้
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


4 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทตำ ยำ ส้า 26-28 มีนาคม 2563
- 26 มีนาคม 2563 ตำบ่าหนุน
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


- 27 มีนาคม 2563 ยำจิ๊นไก่
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)

- 28 มีนาคม 2563 ส้าผัก
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน)


5 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจักสานใบตาล 30 เมษายน 63-2 พฤษภาคม 2563

-30 เมษายน 2563 สานปลาตะเพียน
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)

-1 พฤษภาคม 2563 สานตั๊กแตน
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)

-2 พฤษภาคม 2563 สานหงส์
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)


6 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พฤษภาคม 2563

-28 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพต้นไม้
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)

-29 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)


-30 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา
รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)


7 อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิถุนายน 2563

- 25 มิถุนายน 2563 การเย็บถุงย่ามเล็ก

รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)

- 26 มิถุนายน 2563 การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์

รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)


- 27 มิถุนายน 2563 การปักผ้าเป็นลวดลาย

รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น.
รอบที่ 2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน)


8 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 30 กรกฎาคม 2563-1 สิงหาคม 2563

-30 กรกฎาคม 2563 การขึ้นโครง 09:00 -16:00 น.

-31 กรกฎาคม 2563 การสานตัวสาด 09:00 -16:00 น.

-1 สิงหาคม 2563 เก็บขอบสาด 09:00 -16:00 น.
(ชุดละ 200บาท/หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน)

9 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม 27-29 สิงหาคม 2563

-27 สิงหาคม 2563 การทำเทียนโบราณ
รอบที่1: 09:00-11:00 น.
รอบที่2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน)

-28 สิงหาคม 2563 การทำเทียนบูชา(ผางประทีป)
รอบที่1: 09:00-11:00 น.
รอบที่2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน)

-29 สิงหาคม 2563 การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน
รอบที่1: 09:00-11:00 น.
รอบที่2: 14:00-16:00 น.

(ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม /สำรองที่นั่ง โทร 053 943 625
 

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file191227081937.pdf

เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 96 ครั้ง
 
ย้อนกลับ