ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวม 9 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 

 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 1) เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 2) เวลา 14.00 - 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 3) เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 4) เวลา 14.00 - 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 5) เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 6) เวลา 14.00 - 16.00 น.

ราคาอุปกรณ์ฝึกอบรม :

 • ชุดเด็ก คนละ 200 บาท
 • ชุดผู้ใหญ่ คนละ 250 บาท

2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ระหว่างวัน 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : แกงแค

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : แกงสะแล

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : แกงผักกาดใส่จิ๊น

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : ปิ้งดอกไม้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : หลามปลาใส่ดอกไม้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 : แอ็บปลา-กุ้งฝอยใส่ดอกไม้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ-ยำ-ส้า) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 : ตำบ่าหนุน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ยำจิ๊นไก่

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 : ส้าผัก

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน)

5. หลักสูตรการจักสานใบตาล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : สานปลาตะเพียน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : สานตั๊กแตน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : สานหงส์

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพต้นไม้

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : การเย็บถุงย่ามเล็ก

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : การปักผ้าเป็นลวดลาย

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

8. หลักสูตรการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

 • การขึ้นโครง เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 • การสานตัวสาด เวลา 09.00 - 16000 น.

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563

 • การเก็บขอบสาด เวลา 09.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงหลักสูตรละ 20 คน)

9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนโบราณ

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนบูชา (ผางประทีป)

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน

 • รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 • รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน)

********************

สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง :  โทรศัพท์ (053) 943 625

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file191227081937.pdf

เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 531 ครั้ง
 
ย้อนกลับ